روز آزمایشگاه مبارک

سی ام فروردین روز ولادت دانشمند برجسته حکیم جرجانی می باشد که به نام روز آزمایشگاه نام گذاری گردید. حکیم اسماعیل جرجانی در سال ۴۱۱ شمسی  (۱۰۳۲ میلادی) در گرگان متولد شد.این استاد ۹۷  سال عمر کرد و بیشتر از…