آدرس پستی:

آمل- خیابان ۱۷ شهریور- روبروی سازمان تامین اجتماعی

کد پستی: ۳۳۵۵۵-۴۶۱۵۸٫

تلفن پذیرش با پیش شماره ۰۱۱:

۴۴۱۵۲۱۲۱| ۴۴۲۲۷۰۶۶ | ۴۴۲۲۱۰۱۲ | ۴۴۲۵۲۲۴۵

تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۲۱۴۰۴۲

تلگرام: ۰۹۱۱۱۲۵۳۶۲۲

فکس: ۰۱۱۴۴۲۲۱۶۳۲

پست الکترونیک :

hakimi.lab@gmail.com

info@hakimilab.com

ساعت کاری آزمایشگاه دکتر حکیمی

شنبه تا چهارشنبه: ۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰

پنج شنبه: ۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰
***********************************
انتقادات و پیشنهادات

-١٨(°C)
وزش باد (mph)
فشار (in)
محدوده دید (mi)
اشعه فرابنفش -
رطوبت (in)