معرفی کارکنان بخش مدیریت آزمایشگاه

 

معرفی کارکنان بخش فنی آزمایشگاه

آمل لطیف
١٩(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢٩.٧١(in)
محدوده دید ١٢.٠(mi)
اشعه فرابنفش 3-Moderate
رطوبت ٢٩.٧١(in)