معرفی کارکنان بخش مدیریت آزمایشگاه

 

معرفی کارکنان بخش فنی آزمایشگاه

آمل لطیف
٢٢(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٣٠.٢٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 4-Moderate
رطوبت ٣٠.٢٣(in)