دکتر جواد حکیمی (متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی)

hakimi.lab@gmail.com

 

آمل لطیف
١۵(°C)
وزش باد ۴(mph)
فشار ٢٩.٩٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت ٢٩.٩٧(in)