دکتر جواد حکیمی (متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی)

hakimi.lab@gmail.com

 

آمل لطیف
٣٣(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢٩.٧۶(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 3-Moderate
رطوبت ٢٩.٧۶(in)