دکتر جواد حکیمی (متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی)

hakimi.lab@gmail.com

 

-١٨(°C)
وزش باد (mph)
فشار (in)
محدوده دید (mi)
اشعه فرابنفش -
رطوبت (in)