D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
  Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

آمل ابری
١۴(°C)
وزش باد آرام
فشار ٣٠.٠٩(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 1-Low
رطوبت ٣٠.٠٩(in)