D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
  Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

آمل Mostly Cloudy
٢٧(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢٩.٧٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 5-Moderate
رطوبت ٢٩.٧٧(in)