آمل ابری
١۴(°C)
وزش باد آرام
فشار ٣٠.٠٩(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 1-Low
رطوبت ٣٠.٠٩(in)