آمل Mostly Cloudy
٢٧(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢٩.٧٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 5-Moderate
رطوبت ٢٩.٧٧(in)