سرویس نمونه گیری از منزل

خدمات جدید آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر حکیمی

 

نمونه گیری در منزل جهت افراد ناتوان، بیمار و سالمندان محترم

مراحل اجرایی طرح:

* الف) پذیرش

۱) مراجعه حضوری همراه بیمار: (روش اول) ابتدا روز قبل از انجام آزمایش همراه بیمار ضمن در دست داشتن نسخه پزشک به آزمایشگاه مراجعه می کند و پرسنل پذیرش مطابق درخواست پزشک٬ پذیرش را انجام داده و توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش به همراه بیمار منتقل می گردد و تلفن ثابت و آدرس بیمار ثبت می گردد و هزینه آزمایش نقدا دریافت می گردد و ساعت حضور فرد نمونه بردار در منزل مشخص می گردد.

۲) الکترونیکی: (روش دوم) تمام مراحل پذیرش، خونگیری و جوابدهی بدون مراجعه به آزمایشگاه و در محل کار و یا منزل انجام می گیرد. لازم است تا تصویر نسخه پزشک و یا درخواست آزمایش و زمان مراجعه پرسنل به محل را از طریق تلگرام به شماره۰۹۱۱۶۶۶۱۴۹۰ ارسال نمایید تا برای هر نوع تست درخواستی پذیرش صورت گیرد و توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش از سوی آزمایشگاه به بیمار داده شود. هزینه آزمایشات نیز بصورت تلگرام اطلاع داده می شود. نمونه گیری در محل انجام گرفته و هزینه آزمایشات بوسیله دستگاه کارت خوان سیار (POS) و یا نقدی توسط نمونه بردار دریافت می شود.

* ب) نمونه برداری

۱) بر اساس زمان هماهنگ شده برای نمونه برداری فرد نمونه بردار موظف است وسایل و ظروف نمونه برداری لیبل شده را با وسایل احتمالی مورد نیاز آماده کرده و ضمن هماهنگی با مسئول نمونه برداری و ثبت ساعت خروج از آزمایشگاه راس ساعت هماهنگ شده در محل نمونه برداری از بیمار حاضر گردد. با خروج فرد نمونه بردار از آزمایشگاه پرسنل پذیرش موظف می باشند با تلفن ثابت بیمار تماس گرفته و نام و مشخصات نمونه بردار و زمان تقریبی رسیدن ایشان به محل نمونه گیری را به بیمار و یا همراه بیمار اطلاع دهند.

۲) نمونه بردار در هنگام رسیدن به درب منزل بیمار خود را معرفی کرده و نمونه برداری را انجام می دهد و پس از اطمینان از شرایط مطلوب بیمار٬ نمونه ها را در اسرع وقت و مطابق شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل می نماید. نسخه پزشک و هزینه آزمایش ونمونه برداری در منزل مطابق مبلغ مندرج در قبض پذیرش توسط فرد نمونه بردار دریافت می گردد و قبض پذیرش تحویل بیمار و یا همراه بیمار می گردد.

هزینه فوق شامل موارد زیر است:

  • هزینه آزمایش ها مطابق با تعرفه خدمات آزمایشگاهی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
  • هزینه نمونه برداری در منزل رایگان می باشد.
  • هزینه ایاب و ذهاب مطابق مبلغ دریافتی از سوی آژانسهای داخل شهری.

* ج) تحویل جواب آزمایش

علاوه بر مراجعه حضوری طبق تاریخ درج شده بر روی برگه جواب آزمایش، می توانید از راههای زیر نیز جواب را بصورت رایگان دریافت نمائید:

  • جوابدهی آنلاین از طریق سایت آزمایشگاه دکتر حکیمی
  • پُست جواب آزمایش
  • تلگرام
  • ایمیل

 

*** در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.