مکرم نوری


جلیل قاسمی


معصومه داداش پور


نسرین محمدی


فاطمه رزانی


رضا اکبری

-١٨(°C)
وزش باد (mph)
فشار (in)
محدوده دید (mi)
اشعه فرابنفش -
رطوبت (in)