۱- سازمان بیمه تامین اجتماعی


۲- سازمان بیمه خدمات درمانی


۳-شرکت بیمه ایران


۴- سازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح


۵- شرکت بیمه آسیا


۶- شرکت بیمه سینا


۷- بانک ملت


۸- بانک ملی


۹- بانک سپه


۱۰- بانک رفاه کارگران


۱۱- بانک پارسیان


۱۲- بانک کشاورزی


۱۳- بانک صادرات


۱۴- بانک تجارت


۱۵- شرکت بیمه دانا


۱۶- شرکت بیمه آرمان


۱۷- صدا و سیما


۱۸- کمیته امداد امام خمینی (ره)