سلام. در جهت کنترل کرونا و نه به قصد مداخله پزشکی ،توصیه من به موارد خفیف احتمال ابتلا به کرونا در روزهای اول:

١. ابتدا باید ارامش خود را حفظ کرد. نگرانی و استرس می تواند بیماری شما را تشدید کند.

٢. اقدامات مهم بهداشتی جهت جلوگیری از انتقال به دیگران و جدا سازی محل استراحت و بهداشت فردی و…توصیه می شود.

٣. مصرف بیشتر مایعات توصیه می شود.

۴. در این زمان شیوع کرونا، هرگونه علایمی مثل تب و سرفه و کوفتگی و علایم گوارشی به کرونا قویا مشکوک است.

۵. روزانه یک عدد ویتامین سی توصیه می شود.

۶. روزانه یک عدد کپسول زینک ۵٠ میلیگرم روزانه توصیه میشود.

٧. شبها یک عدد فاموتیدین ۴٠ میلی گرم توصیه می شود.

٨. شبها یک عدد ملاتونین ٣ میلی گرم توصیه می شود.

٩. روزانه یک عدد ب.کمپلکس و ویتامین توصیه می شود.

١٠. در صورت تب و بدن درد از استامینوفن و یا ناپروکسن دو تا سه عدد مصرف شود.

١١. مصرف ازیترومایسین ٢۵٠ میلیگرم به مدت ٧ روز توصیه میشود. در این باره اختلاف هست.

١٢. دقت شود که در چند روز اول ازمایشات وجود کرونا را نشان نمی دهد و باید تست در اوایل هفته دوم انجام شود. در صورت دسترسی انجام پی سی ار توصیه می شود.

١٣. انجام سی تی اسکن ریه به صورت روتین توصیه نمی شود. در صورت تداوم بی حالی و نب و تنگی تنفس انجام سی تی اسکن توصیه می شود.

١۴. کنترل اکسیژن خون توسط پالس اکسیمتر مفید است.

١۵. در موارد شدید و یا وجود بیماری زمینه ای مثل دیابت حتما به مراکز تعیین شده بیماری کرونا مراجعه شود.

دکتر سید موید علویان
پنجم ابان ماه ١٣٩٩