دستگاه اسکن رگ(رگ یاب)

با استفاده از آخرین تکنولوژی می توانند در هنگام خون گیری برای افرادی که رگ های واضحی ندارند مورد استفاده قرار گرفته و رگ های مخفی را به طول واضح مشخص نمایند .

هر یک از افراد مراجعه کننده به بخش نمونه گیری، دارای رگ بندی خاصی هستند و در بعضی افراد، خصوصا کسانی که چاق هستند و یا بانوان و کودکان، رگ بندی دست به وضوح مشخص نیست و ورید قابل لمس ندارند و برای گرفتن خون ، فرد چندین بار بایستی آزرده شود.چیزی که همه ما یا دیدیم ، یا به شخصه تجربه کردیم.

اما آزمایشگاه ما با مجهز بودن به دستگاه اسکن رگ(رگ یاب ) فرایند خونگیری را برای مهمانان عزیزمان ( افراد بدرگ ، کودکان و نوزادان) تسهیل و آسان میکند.

مفتخریم که تنها آزمایشگاه در شمال کشور هستیم که مجهز به دستگاه اسکن رگ است برای آسایش مهمانان عزیزمان.

فیلمی از مهمان عزیزمان که بد رگ بودند:

image