برای انجام نمونه گیری قارچی نیاز به آمادگی هایی میباشد که برای آگاهی توجه شما را به نکات زیر جلب

می کنیم:

  1. حداقل ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش(نمونه گیری) شستشوی پوست، مو و ناخن انجام نشده باشد.
  2. حداقل چند روز قبل از انجام آزمایش از داروی ضد قارچ به شکلی کرم، پماد، لوسیون و قرص استفاده
  3. نگردد.(مگر مطابق تجویز پزشک)
  4. از چند روز قبل از نمونه گیری ناخن، لاک ناخن استفاده نگردد.
  5. از کرم چرب یا نرم کننده حداقل ۲۴ ساعت قبل از انجام نمونه گیری استفاده نشود.

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم