1. نمونه را فقط در ظرف آزمایشگاه (ظرف پلاستیکی نو و یک بار مصرف) جمع آوری کنید.
  2. نمونه باید پس از۵-۳  روز پرهیز از نزدیکی یاانزال تهیه شود. فاصله کمتر از ۲ روز منجر به کاهش حجم و تعداد اسپرم در نمونه و فاصله بیشتر از ۷ روز منجر به کاهش کیفیت اسپرم به خصوص از نظر حرکتی می گردد و به همین خاطر مناسب نیستند.
  3. هنگام صبح ابتدا دستان و همچنین آلت تناسلی خود را با آب و صابون بشویید.
  4. مایع منی را فقط از طریق استمناء (Masturbation) {خود تحریکی نواحی تناسلی تا رسیدن به حالت ارگاسم کامل و خروج مایع منی} جمع آوری نمایید.

نکته ۱: جهت استمناء از به کار بردن هر گونه مواد شیمیایی و یا طبیعی نظیر انواع ژل، لوسیون یا روان کننده، آب معمولی و یا آب دهان خودداری فرمایید.

نکته ۲: به هیچ وجه از طریق نزدیکی و مخصوصاً نزدیکی منقطع یا وقفه ای نباید جهت نمونه گیری استفاده نمود، چرا که علاوه بر احتمال آلودگی های باکتریولوژیک و سلولیِ نمونه مایع منی؛ pH اسیدی ترشحات واژن باعث تاثیر بر روی حرکت اسپرم و در نتیجه اُفت کیفیت اسپرم می گردد.

نکته ۳: به هیچ وجه جهت جمع آوری نمونه از کاندوم های معمولی و لاتکس اسفاده ننمایید. کاندوم های رایج به علت رایج بودن مواد ضد اسپرم مناسب نبوده و افرادیکه نمی توانند به غیر از نزدیکی به طریقی دیگر نمونه گیری نمایند؛ تنها می توانند در صورت امکان از کاندوم های مخصوص نمونه گیری به نام Mail Factor Pack که فاقد مواد ضد اسپرم بوده و از جنس Silastic می باشند، استفاده نمایند.

۵. در هنگام انزال منی، بخش ابتدایی معمولا حاوی بیشترین تعداد اسپرم می باشد. باید دقت شود که تمامی نمونه منی درظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی ازنمونه دراختیار آزمایشگاه قرارداده شود؛ باعث به دست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهدشد.

۶. زمان انزال منی را بر حسب ساعت و دقیقه بخاطر سپرده تا هنگام تحویل بر روی آن درج گردد.

۷. حتی الامکان سعی نمایید نمونه را در آزمایشگاه جمع آوری نمایید و در غیر اینصورت حداکثر ۳۰ دقیقه پس از نمونه گیری و در شرایطی هم دما با بدن (داخل دستها) و دور از تابش مستقیم نور آن را به آزمایشگاه منتقل و حتما پرسنل را از آوردن نمونه آگاه نمایید.

نکته ۴: وجود تب درخلال ۳روزپیش ازانجام آزمایش ،نتیجه راتحت تأثیر قرارمی دهد.

نکته ۵: نمونه ای که اززمان جمع آوری آن بیش از ۱ ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش است.

نکته ۶: انجام آزمایش مایع منی بعدازبستن لوله ها درمردان(وازکتومی ) مشابه انجام آزمایش معمولی منی است بااین تفاوت که :

الف) این آزمایش بایدحداقل دوماه پس ازبستن لوله ها انجام شود.

ب) درطی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش؛ نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هرعلت دفع شود.

** با این حال؛ طبق نظر پزشک معالج خود عمل نموده و در زمان مقرر نمونه گیری نمایید.

 

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم