برای پذیرش آنلاین کرونا pcr و نمونه گیری کرونا در منزل

لطفا اطلاعات زیر را کامل بفرمایید و به شماره واتس اپ آزمایشگاه ارسال کنید:

۰۹۱۱-۱۲۵۳۶۲۲

نام نام خانوادگی بیمار
کدملی
تاریخ تولد دقیق
شماره موبایل
ادرس ( لوکیشن)
ادرس تایپی

🌸🌸
هزینه ها برای هربیمار طبق مصوبه وزارت بهداشت خدمتتان اعلام میگرد.

🔹🔹

هزینه ایاب و ذهاب پرسنل به عهده بیمار میباشد.

🌿🌿

بعد از ارسال فیش واریزی،
به همین شماره واتس اپ
نمونه گیر به محل شما ارسال میشود.

✅شماره کارت:
۵۸۹۴۶۳۱۸۳۷۴۴۹۳۳۹
به نام جواد حکیمی

باتشکر.
آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل