بیمه های پایه :

نیروی مسلح

سلامت (کارکنان دولت ، ایرانیان ، روستاییان ، سایر اقشار ، کمیته امداد)

تامین اجتماعی

بیمه روستایی

 

بیمه تکمیلی sos ( کمک رسان ایرانی ) :

حکمت( حکمت صبا,پاسارگاد)

ملت

معلم

مخابرات

آرمان

 

بیمه های تکمیلی :

کار آفرین

ما

رازی

آسیا

تعاون

پارسیان

البرز

سرمد

سینا

تجارت نو

صدا و سیما

معلم

دانا

آرمان

کوثر

ایران

ملت

آتیه سازان

نوین

سامان

بانک ها :

سپه

رفـاه

تجارت

صادرات

ملت

ملی

مرکزی

(کلیپ توضیحات بیمه)

لینک اینستاگرام