سؤالات متداول (FAQ) برای آزمایش کرونا.

سوال :چند نوع تست است؟

جواب :دو نوع تست وجود دارد:

آزمایش تشخیصی( PCR ): برای این تست نمونه ازبینی یاحلق یا خلط گرفته میشودکه مشخص شود فرد درحال حاضر به این بیماری مبتلا است یا نیست؟

آزمایش های آنتی بادی: تست   از روی خون برای تشخیص ابتلای فرد به ۱۹-COVID درگذشته بکار می رود.

 سوال :آزمایش تشخیصی چطور انجام میشود؟

جواب:این آزمایش باوارد کردن یک سواب (شبیه به یک گوش پاک کن بلند) به بینی یاگلوانجام میشود.اگر علائم ۱۹-COVID رادارید، باید در حالی که منتظر نتایج آزمایش خود هستید، تا حدامکان درخانه بمانید( اگر نتیجه آزمایش مثبت شود، به ماندن در خانه ادامه دهید) وزیر نظر پزشک یا مراقبین بهداشتی قرار گیرید.

سوال:چه کسی باید تست تشخیصی ویروس کرونا رابدهد؟

جواب : اگرعلائمی شبیه به آنفولانزا و کوفتگی بدن و غیره داشته باشید.

در نزدیکی فردی بوده باشید که بیماری کرونابرای وی تشخیص داده شده است.

به تازگی درتجمعات بزرگ حضور داشته اید.

قصد دارید به دیدار فردی که در معرض خطر بیماری است بروید

دریک مجتمع زندگی یا کار می کنید.

 درحوزه خدمات بهداشتی و درمانی مشغول به کار هستید.

شغلی دارید که مستلزم تماس نزدیک دائمی بادیگران است، در این شرایط تست دادن اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

سوال:نتیجه مثبت آزمایش PCR  به چه معنی است؟

جواب : نتیجه مثبت  یعنی شما هم اکنون به ویروس کرونا مبتلا هستید و باید در خانه بمانیدواقدامات احتیاطی را برای کاهش ریسک انتشار ویروس به دیگران انجام دهید، ازجمله استفاده از پوشش صورت، رعایت بهداشت مناسب دستها وفاصله گذاری فیزیکی.

سوال:نتیجه منفی آزمایش  به چه معناست؟

جواب : نتیجه منفی تست یعنی شما به ویروس ۱۹-COVID مبتلا نیستید.ولی لازم است که بهداشت مناسب دستها و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کرده و از پوشش صورت استفاده نمایید.

سوال:آنتی بادی چیست؟

جواب : آنتی بادی ها، پروتئین های ویژه ای هستند که بدن برای مقابله با بیماری هاتولیدمی کند. حتی وقتی فردی دچار علائم بسیار کم یا بدون علامت است نیز این آنتی بادی ها تولید می شوند.معمولاً مدتی پس از بروز بیماری زمان لازم است تااین ترکیبات تولید شوند و درخون قابل شناسایی باشند. هنوزبطورکافی آگاهی نداریم که آنتی بادی هادر بدن فردی که به این ویروس مبتلا شده، باچه سرعتی شروع به ساختن  می کنند و از تفاوت ها در مقدار و نوع این مواد تولیدی در بدن افراد در واکنش به بیماری هنوز مطلع نیستیم.

سوال: هدف از انجام آزمایش آنتی بادی ۱۹-COVID چیست؟

جواب : آزمایش آنتی بادی کمک میکند تا درک بهتری از این ویروس به دست آوریم، ازجمله نحوه واکنش بدن  و اینکه بدانیم چه درصدی از مردم به ۱۹-COVID مبتلا شده اند.این آزمایشها برای بهداشت عمومی اهمیت دارد.

سوال:چه کسی میتواند آزمایش آنتی بادی بدهد؟

جواب :تشکیل آنتی بادی ها در بدن فردی که بیماراست مدتی زمان می برد، بنابراین آزمایش آنتی برای فردی که بیماراست یا به تازگی بیمار بوده دقیق نخواهد بود.آزمایش آنتی بادی نباید برای فردی انجام شود که درحال حاضر  PCR مثبت  دارد، یاطی دوهفته گذشته علائم ۱۹-COVID را داشته یاتست تشخیصی او برای ۱۹-COVID طی دو هفته گذشته مثبت بوده است.

 سوال :آزمایش آنتی بادی چطور انجام می شود؟

جواب :برای انجام این تست از رگ بازونمونه خون گرفته میشود.

سوال: نتیجه مثبت آزمایش آنتی بادی به چه معناست؟

جواب :نتیجه مثبت یعنی آنتی بادی ها درخون شناسایی شده اند و  احتمالاً زمانی درگذشته به ویروس کرونا مبتلا بوده اید.

سوال:اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، این بدان معناست که من نسبت به ۱۹-COVID مصونیت دارم؟

جواب: ماهنوز نمیدانیم که آیا آنتی بادی های ایجادشده درواکنش به ۱۹-COVID ازمادر برابردوباره بیمار شدن محافظت می کنند،یا باعث ایجاد سطحی از محافظت میشوند، ویا چقدر دوام می آورند.مهم است که همچنان  فاصله گذاری فیزیکی، توصیه های مربوط به بهداشت مناسب وشستن دست هارارعایت کرده واز ماسک استفاده کنید.

سوال:نتیجه منفی آزمایش آنتی بادی به چه معناست؟

نتیجه منفی آزمایش آنتی بادی یعنی این مواد درخون شما شناسایی نشده اند واحتمالاً به ۱۹-COVID مبتلا نبوده اید. بااین حال، این نتیجه همچنین میتواند به این معنا نیزباشدکه شما به این ویروس مبتلا بوده اید:

 اما:

 زمان کافی برای شکل گیری آنتی بادی وجودنداشته،

یابدن شما به اندازه کافی آنتی بادی تولید نکرده تادرآزمایش قابل شناسایی باشد.

 واینکه بیاداشته باشیم مرگ براثر این بیماری دردناک است.چون باکمبود

اکسیژن درریه هاوخفگی و یا اضمحلال قلب روبرو هستیم .

 دکتر جواد حکیمی ؛ آمل

فیلم آموزشی نحوه نمونه برداری تست تشخیصی کرونا – PCR

فیلم آموزشی نحوه نمونه برداری تست تشخیصی کرونا کودکان – PCR