آزمایشاتی که با U شروع می شوند

D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

UIBC

Urethral dis. culture

Uric Acid

Urinalysis

Urine culture

    خانه پذیرش آنلاین کرونا آنلاینارتباط با ما