برای پذیرش آنلاین و نمونه  گیری در منزل

لطفا اطلاعات زیر را کامل بفرمایید و به شماره واتس اپ آزمایشگاه ارسال کنید:

۰۹۱۱-۱۲۵۳۶۲۲

نام نام خانوادگی بیمار
تصویر کارت ملی
نسخه
نوع بیمه
نوع بیمه تکمیلی ( در صورت داشتن)
سابقه بیماری
ادرس ( لوکیشن)
ادرس تایپی

🌹🌹

هزینه ها برای هربیمار:
طبق تعرفه وزارت بهداشت
اعلام میگردد

🔷🔷

هزینه ایاب و ذهاب پرسنل به عهده بیمار میباشد

🌿

بعد از ارسال فیش واریزی،
به همین شماره واتس اپ
نمونه گیر به محل شما ارسال میشود.

شماره کارت:
۵۸۹۴۶۳۱۸۳۷۴۴۹۳۳۹
به نام جواد حکیمی

باتشکر.
آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل

image