نام آزمایش

HAV Ab (Total)

نام کامل تست

Hepatitis A Virus Antibodies (Total)

نام فارسی تست

آنتی بادی تام علیه ویروس هپاتیت A

نام های دیگر

anti-HAV; HAV-Ab total

روش انجام

CLIA

نوع نمونه

S

علت درخواست تست

  • تشخیص و تأیید ابتلا به عفونت ویروسی هپاتیت A
  • پایش بیماران دچار یرقان
  • افتراق هپاتیت A از انواع دیگر هپاتیت
  • ارزیابی میزان ایمنی بدن نسبت به HAV
  • غربالگری در بین افرادی که ریسک بیشتر مواجهه با ویروس را دارند مانند: آنهایی که در مناطق با امکانات رفاهی و بهداشتی پائین زندگی می کنند.

توضیح راجع به تست

آنتی بادی علیه HAV به دو شکل IgM و  IgG توسط روشهای ایمونواسی قابل شناسایی است. حضور IgM در سرم نشاندهنده حاد یا تحت حاد بودن بیماری است . IgM در حدود ۳ تا ۴ هفته پس از تماس و درست پیش از افزایش آنزیمهای کبدی در خون افزایش می یابد. سطح IgM غالباً در طی ۸ هفته به حد طبیعی باز می گردد. حضور IgG در سرم نشاندهنده عفونت سابق به این ویروس و یا دوره نقاهت عفونت می باشد. تقریباً نیمی از مردم در طول حیات خود، دارای این آنتی بادی می باشند که معمولاً فاقد اهمیت بالینی می باشد. سطح خونی IgG تقریباً دو هفته پس از IgM رو به افزایش می گذارد و به آهستگی به حد طبیعی باز می گردد.

IgG علیه HAV تا بیش از ۱۰ سال پس از عفونت نیز قابل سنجش است.

تست های تکمیلی

Hepatitis B; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver Panel; AST; ALT; ALP; Bilirubin

تداخلات آزمایشگاهی

در افرادی که  اخیراً انتقال خون داشته اند یا ایمونوگلوبولین دریافت نموده اند؛ ممکن است نتایج مثبت گذرا مشاهده شود.

اطلاعات تکمیلی

دوره کمون هپاتیت A در حدود ۲ تا ۷ هفته می باشد. ابتلا به ویروس از طریق غذا یا آب آلوده صورت گرفته و مسری می باشد. در طی عفونت فعال، HAV از مدفوع دفع می گردد.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .