نام آزمایش

HBc Ab (Total)

نام کامل تست

Hepatitis B Virus Core Antibodies (Total)

نام فارسی تست

آنتی بادی تام بر علیه آنتی ژن هسته ویروس هپاتیت B

نام های دیگر

anti-HBc ;HBV Core Total; Anti-Hepatitis Bc; Hep B Core Total Ab

روش انجام

EIA

نوع نمونه

S, PE, PC

علت درخواست تست

  • تشخیص عفونت حاد و مزمن هپاتیت B
  • تعیین عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران ناقل این ویروس که تست HBs Ag آنها منفی است.

توضیح راجع به تست

anti-HBc آنتی بادی است که در بدن بر علیه آنتی ژن هسته ای ویروس هپاتیت B تولید می شود. تفسیر این آزمایش اغلب بستگی به نتایج ۲ تست HBs Ag و anti-HBs دارد. نتایج مثبت anti-HBc به معنای این است که فرد اخیراً به هپاتیت B مبتلا شده و یا در گذشته مبتلا بوده است.

anti-HBc تام، هر دو آنتی بادی IgM و IgG برای آنتی ژن هسته ای هپاتیت B هستند که می توانند برای کمک به تشخیص عفونت های حاد و مزمن HBV مورد استفاده قرار گیرند. در پاسخ به آنتی ژن هسته ای تولید شده و معمولاً برای بقیه عمر باقی می مانند.

 

اطلاعات تکمیلی

آزمایش Anti HBc قابل اعتماد ترین روش برای وجود عفونت هپاتیت B در مواردیکه HBs Ag منفی است؛ می باشد.

نکته ۱: این آزمایش برای افتراق بین عفونت هپاتیت B حاد، مزمن و بیمار هپاتیتی بهبود یافته مناسب نیست.

نکته ۲: این آزمایش برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی توسط FDA تایید شده ولی برای غربالگری سلول، بافت و اهدا کنندگان خون بکار نمی رود.

نکته ۳: در صورت مثبت شدن تست Anti HBc؛ نتایج باید با سایر مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B، افزایش آنزیم های کبدی، علائم و نشانه های بالینی و تاریخچه عوامل خطر همبستگی داشته باشد.

نکته ۴: در افراد سالمی که بر علیه هپاتیت B واکسینه شده باشند؛ Anti HBc وجود ندارد. بنابراین در افرادی که HBsAb دارند و همزمان Anti HBc هم دارند؛ نشاندهنده ابتلاء قبلی به هپاتیت  B می باشد.

نکته ۵: در نوزادان کمتر از یک ماه در صورت مثبت شدن تست HBc Ab (Total)؛ باید تست anti-HBc IgM انجام شود تا احتمال HBc Ab (Total) مادری که منجر به نتایج مثبت کاذب می شود؛ رد گردد.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .