نام آزمایش

HBe Ag

نام کامل تست

Hepatite B envelope Antigen

نام فارسی تست

آنتی ژن e ویروس هپاتیت B

روش انجام

ECLIA

نوع نمونه

S, PE, PH

علت درخواست تست

  • تشخیص آلودگی بیماران ناقل ویروس هپاتیت B
  • پایش بر وضعیت عفونت مزمن بیماران آلوده به HBV
  • تشخیص پاسخ عفونت هپاتیت B به درمان با داروهای ضد ویروس (مانند اینترفرون α)

توضیح راجع به تست

یک آنتی ژن ویروس هپاتیت B است که می توان آن را در مدت عفونت فعال هپاتیت B در خون جستجو کرد. نتایج مثبت HBe Ag به معنای این است که در خون فرد مقادیر زیادی از ویروس وجود دارد و به راحتی میتواند بیماری را به دیگران انتقال دهد. همچنین از این آزمایش در کنترل اثرپذیری درمانِ هپاتیت مزمن B استفاده می شود.

اطلاعات تکمیلی

این آنتی ژن معمولاً بین هفته های ۴ تا ۱۲ پس از عفونت ظاهر می شود و تنها ۳ تا ۶ هفته بالا باقی می ماند. بر خلاف HBs Ag؛ HBe Ag زمانی در خون تشخیص داده می شود که خود ویروس نیز وجود داشته باشد. سطح HBe Ag با تیتر ویروس ارتباط دارد و به همین خاطر از این تست برای ارزیابی میزان و شدت عفونت استفاده می شود.

در صورتی که این آنتی ژن بیش از ۳ ماه در خون بالا باقی بماند؛ بیماری مزمن کبدی محتمل است.

نکته ۱: از اندازه گیری HBe Ag برای مونیتور کردن و کنترل میزان کارایی درمان HBV نیز استفاده می شود؛ چرا که درمان موفق باعث خواهد شد HBe Ag در خون ناپدید شود ولی HBe Ab همچنان وجود داشته باشد.

نکته ۲: این تست برای بیماران کمتر از ۲ سال، افراد دچار نقص سیستم ایمنی و افرادی که سیستم ایمنی آنها سرکوپ شده است؛ کارایی مناسبی ندارد.

نکته ۳: این آزمایش برای غربالگری نمونه های خون بند ناف، اهدا کنندگان خون، پلاسما، و محصولات بافت یا سلول انسان؛ توسط FDA مورد تائید نمی باشد.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .