نام آزمایش

HBs Ab

نام کامل تست

Hepatitis B Virus Surface Antibody

نام فارسی تست

آنتی بادی علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B

نام های دیگر

Anti-HBs Titer; Antibody Titer to Hep B Surface Ag

روش انجام

EIA

نوع نمونه

S, PE, PC

علت درخواست تست

  • شناسایی ابتلاء قبلی به ویروس هپاتیت B
  • تخمین ایمنی زایی کافی از واکسیناسیون این ویروس ( غربالگری)
  • ابزاری مفید در ارزیابی بهبود در عفونت ویروسی هپاتیت B

توضیح راجع به تست

HBs Ab  آنتی بادی است که بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B تولید می شود. نتایج مثبت HBs Ab یعنی یک فردی است که در برابر ویروس هپاتیت B ایمن می باشد و می توان به  ۲ دلیل باشد: ۱- واکسیناسیون هپاتیت B را به درستی انجام داده است. ۲- به طور کامل از هپاتیت حاد B بهبود یافته است.(و دیگر مبتلا به این بیماری نمی شود)

اطلاعات تکمیلی

HBs Ab 2 تا ۱۶ هفته (متوسط ۴ هفته) پس از اینکه HBs Ag ناپدید شود؛ ظاهر می شود. و نشان پایان مرحله حاد عفونت است.

نکته ۱: در افرادی که به طور اکتسابی آنتی بادی HBV را دریافت نموده اند مانند: انتقال خون کامل یا پلاسما به فرد گیرنده  و یا درمان اخیر با  ایمیونوگلوبولین؛ نشانه ایمنی زایی دائمی نسبت به عفونت HBV نبوده و حضور آنتی بادی در خون آنها گذرا است.

نکته ۲: با گذشت مدت زمان طولانی سطوح HBs Ab در خون اُفت می کند و ممکن است قابل تشخیص نباشد.

نکته ۳: مقادیر  HBs Ab برای تشخیص عفونت حاد HBV مفید نمی باشد.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .