نام آزمایش

HCV Ab

نام کامل تست

Hepatitis C Virus Antibody

نام فارسی تست

آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت C

نام های دیگر

Anti-HCV

روش انجام

EIA

نوع نمونه

S

علت درخواست تست

  • تشخیص ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C
  • افتراق از انواع دیگر هپاتیت های ویروسی
  • غربالگری واحدهای خون برای انتقال خون سالم و ایمن.

توضیح راجع به تست

در این تست آنتی بادی های ویروس هپاتیت C اندازه گیری می شوند. وجود HCV Ab نشان دهنده آلودگی به HCV است؛ اما مشخص نمی کند که آیا بیماری حاد، مزمن و یا بهبود یافته است.

آزمون غربالگری اصلی برای شناسایی آنتی بادی های HCV؛ آزمایش ELISA می باشد. این آنتی بادی ها را می توان چهار هفته پس از  ابتلاء بیمار  به ویروس شناسایی کرد. می توان برای افزایش اختصاصیت از شیوه تاییدی ایمیونوبلات نوترکیب یا RIBA  (Recombinant Immunoblot Assay) نیز استفاده نمود.

 

اطلاعات تکمیلی

بیشتر موارد هپاتیت ناشی از انتقال خون از نوع هپاتیت C هستند. HCV در ۸% اهداکنندگان خون در جهان وجود دارد.

دوره کمون آن ۲ الی ۱۲ هفته پس از تماس می باشد. تظاهرات بالینی این بیماری مشابهHBV  است؛ اما بر خلاف HBV، عفونت HCV در بیش از ۶۰% افراد آلوده، مزمن می گردد. سیر این بیماری کاملاً متغییر است و به کندی پیشرفت می نماید. ۲۰% مبتلایان HCV دچار سیروز و سرطان های هپاتوسلولار می شوند که در ارتباط با این عفونت مزمن می باشد.

نکته ۱: در صورتی که ELISA مثبت باشد با روش RIBA (Recombinant ImmunoBlot Assay) تایید می شود.

نکته ۲: HCV Abدر روش ELISA و RIBA اغلب در طی عفونت حاد مثبت نمی باشد. بنابراین تکرار در چند ماه بعد ( بعد از ۶ ماه) ضروری می باشد.

نکته ۳: مواردی مشاهده شده است که HCV Ab منفی می باشد؛ ولی در روش RIBA، مثبت بوده است و HCV RNA نیز پیدا شده است.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .