نام آزمایش

HIV P24 Ag

نام فارسی تست

آنتی ژن P24 ویروس HIV

نام های دیگر

p24 capsid or core antigen

روش انجام

EIA

نوع نمونه

S, BF

توضیح راجع به تست

آنتی ژن p24 یک پروتئین است که قسمت عمده کپسید ویروس HIV را تشکیل می دهد. غلظت آن اولین هفته های پس از عفونت در خون بالا می رود. این تست می تواند عفونت را زود تشخیص دهد (زمانی که میزان آنتی بادی خیلی پائین است)

با این وجود این تست برای تشخیص عفونت در مراحل خیلی ابتدایی قابل اعتماد نیست. با این وجود بهتر است آزمایشات آنتی ژن و آنتی بادی های HIV بطور ترکیبی با استفاده از کیت های نسل چهارم بکار برده شوند تا نتایج قابل اعتماد تری حاصل گردد.

تست های تکمیلی

HIV antibody; HIV viral load; CD4 and CD8; HIV genotypic resistance testing

اطلاعات تکمیلی

این تست جهت پیدا کردن عفونت HIV به اندازه PCR حساس نمی باشد. (بسته به نوع آزمایش تا ۸ روز پس از ابتلا به این ویروس با روش PCR بسیار حساس می توان ابتلا به این ویروس را تشخیص داد)

نکته مهم: تست p24 به صورت ترکیبی با HIV Ab درخواست می شود و به تنهایی خیلی کم درخواست می گردد؛ مگر آنکه تداخلاتی در تست آنتی بادی HIV مورد نظر باشد.

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .