نام آزمایش

VDRL

نام کامل تست

Venereal Disease Research Laboratory

نام فارسی تست

تست تشخیصی بیماری مقاربتی سیفلیس

روش انجام

Flocculation

نوع نمونه

S, BF, CSF

ملاحظات نمونه گیری

 • پس از نمونه گیری سرم باید به مدت ۱۰ دقیقه در ۵۶°C قرار گیرد تا ترکیبات کمپلمان آن غیر فعال گردد.
 • دانستن سابقه هرگونه بیماری عفونی- التهابی حائز اهمیت است.

علت درخواست تست

VDRL آزمایش غربالی برای تشخیص آنتی بادی رآژین ترپونما پالیدوم می باشد.

توضیح راجع به تست

سیفلیس بیماری عفونی سیستمیک است که توسط اسپیروکت ” ترپونما پالیدوم ” ایجاد می شود. این ارگانیسم اغلب از طریق تماس جنسی منتقل می شود.  همچنین از طریق جفت نیز می تواند از مادر به جنین انتقال یابد.

چنانچه بیماری درمان نشود؛ افراد آلوده دچار عوارض برگشت ناپذیری همچون التهاب مفاصل، بیماری های قلبی عروقی(مانند درگیری دریچه ها) و مشکلات CNS نظیر اختلالات ذهنی و پارالیز (فلج) خواهند شد.

تشخیص آزمایشگاهی سیفلیس بر اساس تست های مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. تست های مستقیم مانند نمونه برداری از زخم های سیفلیس؛ ارگانیسم عامل بیماری را شناسایی می کنند. در تست های غیر مستقیم نظیر تست های سرولوژی سیفلیس؛ آنتی بادی های ضد عامل بیماری شناسایی می شوند. این آنتی بادی ها زودتر از ۲ تا ۳ هفته پس از ظهور شانکر سیفلیسی؛ قابل شناسایی نیستند.(شانکر زخمی است که در محل ورود ارگانیسم به بدن ایجاد می شود)

تست های سرولوژی سیفلیس شامل VDRL، RPR و FTA-ABS است.

تست های VDRL و RPR تست های غربالگری سیفلیس هستند. هر کدام از این تست های مثبت شود بایستی با تست FTA-ABS یا MHA-TP که حساس ترین روش تشخیصی سیفلیس است؛ تایید گردد.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد؟

در موارد زیر نتایج مثبت کاذب دیده می شود:

عومل عفونی

 • مالاریا (۱۰۰% موارد)
 • جذام (۶۰% موارد)
 • تب راجعه (۳۰% موارد)
 • واکسیناسیون (زنده یا ضعیف شده) در ۲۰% موارد
 • منو نوکلئوز عفونی (۲۰% موارد)
 • لنفوگرانولوم ونروم (۲۰% موارد)
 • تب تیفوس (۲۰% موارد)
 • هپاتیت ویروسی (۱۰% موارد)
 • لپتوزپیروزیس (۱۰% موارد)
 • پری آرتریت نودوزا (۱۰% موارد)
 • تریپونوزومیازیس (۱۰% موارد)
 • شانکروئید (۵% موراد)
 • آبله مرغان (۵% موارد)
 • سرخک (۵% موارد)
 • تب روماتیسمی (۶- ۵% موارد)
 • تب مخملک (۵% موارد)
 • اندوکاردیت باکتریایی تحت حاد (۵% موارد)
 • پنوموکوک پنومونیه (۵- ۳% موارد)
 • توبرکلوزیس پیشرفته (۵- ۳% موارد)

 

عوامل غیر عفونی

 • سرطان پیشرفته
 • لوپوس اریتماتوی سیستمیک (۲۰% موارد)
 • آرتریت روماتوئید (۷- ۵% موارد)
 • مولتیپل میلوما
 • سن بالا
 • مصرف داروهای وریدی
 • اعتیاد به مخدر
 • بیماری های کبدی مزمن
 • انتقال خون مکرر
 • حاملگی

تست های تکمیلی

RPR; FTA-ABS

تداخلات آزمایشگاهی

۱- در حاملگی و در افراد بالای ۷۰ سال می تواند به طور غیر اختصاصی مثبت شود.

۲- در صورتیکه سرم دِکمپلمانه ظرف ۴ ساعت آزمایش نشود، می بایست در هنگام آزمایش مجدداً به مدت ۱۰ دقیقه در ۵۶°C دکمپلمانه شود.

۳- گاهی به علت بالا  بودن مقدار آنتی بادی رآژین (در ۲- ۱  درصد افراد مبتلا به سیفلیس ثانویه) پدیده منطقه ای مشاهده می شود و در نتیجه جواب آزمایش ممکن است به صورت منفی یا مثبت ضعیف دیده شود. در این گونه موارد باید آزمایش کمّی VDRL را انجام داد.

اطلاعات تکمیلی

این آزمایش بهترین راه تشخیص سیفلیس عصبی به همراه آزمایشات شمارش سلولی و تعیین میزان پروتئین مایع نخاعی می باشد.۱۴ روز پس از ظهور شانکر این آزمایش مثبت می شود و در تمامی مراحل سیفلیس ثانویه مثبت باقی می ماند.

 

برای پیشگیری از سیفلیس مادرزادی بهتر است از تمام خانم های باردار قبل از زایمان آزمایش سرولوژی VDRL یا RPR به عمل آید. همچنین بیماران  سیفلیسی در حال درمان می بایست به مدت ۲ سال و همچنین هر ۳ الی ۴ سال یکبار آزمایش شوند.

نکته مهم ۱: مونیتور کردن سیفلیس از طریق تست RPR در ارزیابی درمان مفید خواهد بود.

نکته مهم ۲: آزمایش VDRL حساسیت بیشتری از RPR در مرحله سیفلیس اولیه دارد؛ ولی RPR اختصاصی تر می باشد.

نکته مهم ۳: مزیت RPR نسبت به VDRL این است که اولاً سرم بیمار نیاز به حرارت جهت غیر فعال کردن کپلمان ندارد و ثانیاً نیاز به میکروسکوپ نوری جهت مشاهده واکنش نیست. (با چشم غیر مسلح هم می توان دید)

نکته مهم ۳: تست FTA-ABS حتی در صورت درمان مناسب بیماری برای تمام عمر مثبت باقی خواهد ماند.

** FTA-ABS (fluorescent treponemal antibody absorption)

*** MHA-TP (microhemagglutination assay for Treponema pallidum antibodies)

این ۲ تست که برای تشخیص آنتی بادی اختصاصی ترپونما انجام می شوند نباید به عنوان آزمایش غربالگری انجام شود؛ زیرا که حدود ۰.۳- ۱% افراد جامعه ممکن است بصورت گذرا و موقت و در افراد مسن بیمار به علت نامعلوم این آنتی بادی؛ در خون آنها بطور کاذب مثبت شود.

*** مقایسه درصد موارد مثبت آزمایشهای سرولوژی متداول در مراحل مختلف بیماری سیفلیس:

Stage Test
Late (%) Secondary (%) Primary (%)
۱ ۹۹ ۷۰ VDRL
۰ ۹۹ ۸۰ RPR
۹۸ ۱۰۰ ۸۵ FTA-ABS
۹۵ ۱۰۰ ۶۵ MHA-TP

 

 

منابع

 1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
 2. ARUP Laboratories
 3. Mayo Medical Laboratories
 4. Lab Tests Online

۵- پاکزاد پرویز. اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، انتشارات نور دانش، چاپ سیزدهم، ۱۳۹۱ .