مسئول بخش: معصومه داداش پور

مشاور علمی: محسن اسدی

 

این بخش مجهز به دستگاه پیشرفته الکتروفورز کاپیلاری Sebia ساخت کشور فرانسه می باشد. در این بخش آزمایشاتی از قبیل: الکتروفورز هموگلوبین، الکتروفورز پروتئین های سرم و ادرار، الکتروفورز CSF (OCBs) انجام می شود.

آزمایشگاه دکتر حکیمی افتخار دارد به عنوان آزمایشگاه امین و معتبر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرستان آمل برای تأیید آزمایش ازدواج (از جمله تشخیص ناقلین تالاسمی) در خدمت زوجین می باشد.

لازم به ذکر است که تمام اصول کنترل کیفی از جمله استفاده از نمونه های کنترل خارجی در هر نوبت کار با دستگاه رعایت می شود. همچنین استفاده از پرسنل و مشاور مجرب در این زمینه از شاخصه های این بخش می باشد.