مسئول بخش: نسرین محمدی

مشاور علمی: محسن اسدی

 

این بخش مجهز به ۲ دستگاه  کوآگولومتر اتوماتیک Stago ساخت کشور ژاپن می باشد. در این بخش علاوه بر انجام آزمایشات روتین PT، APTT آزمایشاتی همچون فیبرینوژن، پروتئین C و پروتئین S و لوپوس آنتی کوآگولانت نیز انجام می شود.

لازم به ذکر است که تمام اصول کنترل کیفی از جمله استفاده از نمونه های کنترل خارجی در هر نوبت کار با دستگاه رعایت می شود. همچنین استفاده از پرسنل و مشاور مجرب در این زمینه از شاخصه های این بخش می باشد.

سالانه چند بار در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQAP)؛ این بخش از نظر کیفیت ارزیابی می گردد.