مسئول بخش: جلیل قاسمی

 

بخش ایمونولوژی آزمایشگاه از بخش های تخصصی این مرکز  می باشد. در این بخش آزمایشاتی از قبیل: آزمایشاتی که جهت تشخیص بیماریهای اتو ایمیون بوده که با روش ایمونوفلورسانس مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود و آزمایشاتی که جهت تشخیص بیماریهای عفونی و ویروسی و باکتریال و انگلی که با روش الایزا انجام می گردند؛ (HIV، هپاتیت A, B, C و هلیکو باکتر پیلوری و …) انجام می شود.

همچنین از کیت های کمپانی های معتبر جهت انجام آزمایشات استفاده می گردد. این بخش همچنین مجهز به میکروسکوپ فلورسنت Hund WETZLAR ساخت کشور آلمان می باشد.

لازم به ذکر است که کلیه آزمایشات تحت برنامه کنترل کیفی داخلی روزانه و همچنین کنترل کیفی خارجی (EQAP)  بوده و از لحاظ صحت و دقت بررسی می شوند.

سالانه چند بار در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQAP)؛ این بخش از نظر کیفیت ارزیابی می گردد.