مسئول بخش: مهران فلاح پور

مشاورعلمی: شیرین حکیمی

این بخش از پرکارترین بخش های آزمایشگاه می باشد. این بخش مجهز به دستگاه های پیشرفته از جمله Cobas Integra 400 plus  ساخت  کمپانی Roche از کشور سوئیس و Selectra Pro M ساخت کشور هلند می باشد. در این بخش آزمایشات روتین و تخصصی بیوشیمی انجام می شود.

همچنین این بخش دارای دستگاه بیلی روبین متر برای سنجش بیلی روبین در نوزادان نیز می باشد.

لازم به ذکر است که تمام اصول کنترل کیفی از جمله استفاده از نمونه های کنترل خارجی در هر نوبت کار با دستگاه رعایت می شود. همچنین استفاده از پرسنل و مشاور مجرب در این زمینه از شاخصه های این بخش می باشد.

سالانه چند بار در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQAP)؛ این بخش از نظر کیفیت ارزیابی می گردد.