بهترین نمونه برای تشخیص عفونتهای ادراری نمونه ادرارصبحگاهی است. اگرنمونه ادراردرزمان جمع آوری آلوده گردد؛ نتایج آزمایش خصوصاً ازنظر تشخیص عفونتها دچاراشکال خواهد شد ،لذا باید موارد ذیل رعایت  گردد:

نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمائید. این ظرف یکبار مصرف و کاملا استریل می باشد.

 1. پیش ازانجام آزمایش ازنوشیدن مقادیرزیادآب و سایرمایعات اجتناب نمائید.
 2. مشخصات ثبت شده بر روی بر چسب را به دقت کنترل نمائید.
 3. قبل از اقدام به نمونه گیری دستهای خود را با آب و صابون بشوئید و سپس با دستمال کاغذی خشک نمائید.
 4. سر آلت را با یک دستمال مرطوب یکبار مصرف تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید. اینکار را دوبارتکرار کنید.
 5. درب ظرف را با احتیاط باز کرده و تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
 6. مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.
 7. قسمت ابتدایی ادرار را در حد چندین قطره به داخل توالت ریخته و قسمت میانی ادرار را داخل ظرف تخلیه نمایید.
 8. درب ظرف را محکم بسته و در مکان تعیین شده در آزمایشگاه قرار دهید.
 9. در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود:
 • حداکثرطی ۲۰دقیقه پس ازجمع آوری ادرار بایدآنرا دریخچال قراردهید.
 • نمونه ادرارحداکثر۱ ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه  تحویل گردد.

نکته: حداقل حجم قابل قبول نمونه در بزرگسالان ۱۰ سی سی و در اطفال ۵ سی سی است.

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم