هورمون رشد انسانی (Human Growth Hormone) از غده هیپوفیز قدامی ترشح می گردد و نقش اساسی در تنظیم رشد از زمان تولد تا انتهای بلوغ بر عهده دارد. به دلیل آنکه ترشح این هورمون به صورت دوره ای (ضربانی) می باشد؛ سنجش های تصادفی و منفرد این هورمون شاخص مناسبی برای تشخیص کمبود آن نمی باشد. از اینرو جهت بررسی کفایت غده هیپوفیز در عمل ترشح هورمون رشد در افراد کوتاه قد؛ معمولا از آزمایش تحریکی هورمون رشد با داروی Clonidine (کلونیدین) استفاده می گردد.

دستورالعمل:

۱) از بیمار در حالیکه ناشتا می باشد نمونه خون گرفته می شود.

۲) داروی Clonidine (کلونیدین) به بیمار خورانده می شود. میزان مصرف دارو ۴ میکرو گرم به ازای هر کیلوگرم وزن و یا بر اساس جدول زیر می باشد:

مقدار کلونیدین بر حسب میکرو گرم وزن بدن بر حسب کیلوگرم
۵۰ (۴/۱ قرص) ۱۵-۵
۱۰۰ (۲/۱ قرص) ۲۵-۱۵
۱۵۰ (۴/۳ قرص) ۳۵-۲۵
۲۰۰ (۱ قرص کامل) ۵۰-۳۵
۳۰۰ (یک و نیم قرص) بیشتر از ۵۰

 

** توجه داشته باشید که هر قرص کلونیدین معمولا ۲۰۰ میکرو گرم می باشد.

۳) همزمان با مصرف دارو ساعت دقیق مراجعه بیمار به نمونه گیری جهت خونگیری در زمانهای ۳۰ دقیقه، ۶۰ دقیقه، ۹۰ دقیقه و ۱۲۰ دقیقه پس از مصرف دارو در برگه بیمار ثبت می گردد. (چنانچه پزشک درخواست کننده، زمانهای نمونه گیری را در برگه بیمار قید نماید؛ همانند آن عمل می گردد)

۴) بیمار پس از مصرف قرص کلونیدین معمولاً دچار افت فشار خون وضعیتی و همچنین خواب آلودگی می گردد. در اینگونه موارد ضمن پرهیز از مصرف هرگونه مواد غذایی در طول مدت آزمایش؛ می بایست در صورت لزوم به وی آب داده و تمام مدت مراقب وی بود.

۵) در طول مدت آزمایش؛ بیمار باید ناشتا باشد و از مصرف مواد غذایی خودداری نماید.

۶) دقیقاً در ساعتهای قید شده در برگه خود جهت خونگیری به نمونه گیری مراجعه نمایید.

۷) با پایان یافتن آخرین مرحله خونگیری می توانید از مواد غذایی و به ویژه آب میوه استفاده نمایید.

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم