هورمون رشد انسانی (Human Growth Hormone) از غده هیپوفیز قدامی ترشح می گردد و نقش اساسی در تنظیم رشد از زمان تولد تا انتهای بلوغ را بر عهده دارد. به دلیل آنکه ترشح این هورمون به صورت دوره ای (ضربانی) می باشد؛ سنجش های تصادفی و منفرد این هورمون شاخص مناسبی برای تشخیص کمبود آن نمی باشد. از اینرو جهت بررسی کفایت غده هیپوفیز در عمل ترشح هورمون رشد در افراد کوتاه قد؛ معمولا از آزمایش تحریکی هورمون رشد با داروی L-Dopa استفاده می گردد.

دستورالعمل:

۱) به دنبال یک شب ناشتایی؛ ابتدا ۲ ساعت قبل از مصرف خوراکی قرص L-Dopa؛ تجویز خوراکی قرص پروپانولول به مقدار یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر ۴۰ میلی گرم) و به دستور پزشک صورت می گیرد.

۲) از بیمار در حالیکه ناشتا می باشد نمونه خون گرفته می شود.

۳) داروی L-Dopa به بیمار خورانده می شود. میزان مصرف دارو ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن و حداکثر ۵۰۰ میلی گرم و یا بر اساس جدول زیر می باشد:

مقدار L-Dopa بر حسب میلی گرم وزن بدن بر حسب کیلوگرم
۱۲۵ کمتر از ۱۵
۲۵۰ بین ۱۵ تا ۳۰
۵۰۰ بیشتر از ۳۰

 

توجه داشته باشید که هر قرص L-Dopa معمولا ۵۰۰ میلی گرم می باشد. لازم بذکر است که بجای این قرص؛ قرص Levodopa C (L Doram-C) در داروخانه ها موجود می باشد که هر قرص آن ۱۰۰ میلی گرم است.

۴) همزمان با مصرف دارو ساعت دقیق مراجعه بیمار به نمونه گیری جهت خونگیری در زمانهای ۱ ساعت، ۲ ساعت و ۳ ساعت پس از مصرف دارو در برگه بیمار ثبت می گردد. (چنانچه پزشک درخواست کننده، زمانهای نمونه گیری را در برگه بیمار قید نماید؛ همانند آن عمل می گردد)

۵) بیمار پس از مصرف قرص L-Dopa ممکن است دچار عوارضی نظیر سرگیجه، سر درد خفیف، حالت تهوع و استفراغ گردد. در اینگونه موارد ضمن پرهیز از مصرف هرگونه مواد غذایی در طول مدت آزمایش؛ می بایست در صورت لزوم به وی آب داده و تمام مدت مراقب وی بود.

نکته: در بیماران قلبی مصرف L-Dopa با احتیاط زیاد و تحت نظر پزشک انجام می گردد. از اینرو انجام این تست جهت بیماران قلبی، در آزمایشگاه امکان پذیر نمی باشد.

۶) درست در ساعتهای قید شده در برگه خود جهت خونگیری به نمونه گیری مراجعه نمایید.

۷) با پایان یافتن آخرین مرحله خونگیری می توانید از مواد غذایی و به ویژه آب میوه استفاده نمایید.

 

 (چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم