دستورالعمل زیر برای کمک به جمع آوری صحیح نمونه مدفوع بنا به درخواست پزشک شما می باشد. تمام مراحل را با دقت مطالعه نموده و آنها را به درستی انجام دهید:

  1. ظرف مخصوص دربدار جمع آوری مدفوع که حاوی ماده نگهدارنده فرمالین ۱۰% می باشد؛ توسط پرسنل نمونه گیری به شما داده خواهد شد. این ظرف دارای برچسب مشخصات شما بوده و آن را به منزل ببرید.
  2. توصیه بر این می باشد که این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود. (مخصوصا برای جستجوی تخم انگل ها و تک یاخته های روده ای)
  3. هر روز در ساعت معینی مقدار کمی مدفوع به اندازه فندق (حدودا ۵ گرم) در ظرف ریخته شود و سپس با چوبک؛ مدفوع را با مایع نگهدارنده داخل ظرف به خوبی مخلوط کرده و چوبک را دور بریزید. درب ظرف را محکم ببندید. نمونه مدفوع باید مستقیماً درظرفی که آزمایشگاه دراختیار شما قرارمی دهد؛ جمع آوری شود. هر گونه موکوس یا خون همراه مدفوع نیز بایستی جمع آوری گردد.
  4. اگرانجام آزمایش حداکثرتا ۳۰ دقیقه پس ازجمع آوری نمونه امکان پذیرنباشد، لازم است تا نمونه دریخچال قرارداده شود و نمونه بایدکمتر از ۲-۱ ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.
  5. اگر ۳ نوبت آزمایش مدفوع برای شما درخواست شده است؛ به شما ۳ ظرف داده می شود و بایستی در هر روز در یک ظرف نمونه را جمع آوری کنید. در یک روز نبایستی بیشتر از ۱ نوبت مدفوع جمع آوری گردد.
  6. جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف نمونه گیری و یا شستن آن با آب خودداری فرمائید. برچسب روی ظرف بایستی تمیز بماند تا مشخصات آن خوانا باشد.

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

اگر آزمایش مدفوع از نظر بررسی تخم انگل و یا تک یاخته های روده ای برای شما درخواست شده است؛ مخصوصا در حالتی که نمونه مدفوع شما حالت اسهالی دارد، سریعاً باید نمونه را به آزمایشگاه تحویل داده و مسئول پذیرش را مطلع سازید.

فرمالین ۱۰% به عنوان نگهدارنده مدفوع از نظر تخم انگل و یا تک یاخته های روده ای می باشد. از دست زدن و تماس بدن یا چشم با این مایع سمی و همینطور استنشاق آن؛ جداً خودداری فرمائید.

اگر شما مواد زیر را ۱۰-۷ روز قبل از جمع آوری نمونه؛ مصرف کرده باشید؛ باعث تداخل در نتیجه آزمایش شما می گردد:

+ تنقیه با باریم ( چنانچه جهت انجام رادیوگرافی؛ باریم مصرف کرده اید بایستی نمونه گیری مدفوع را  ۷ روز بعد آغاز نمائید)

+ مُسهل هایی مانند روغن های معدنی و یا روغن کرچک

+ منیزیم و یا ترکیبات بیسموت

+ داروهای ضد اسهال

+ آنتی بیوتیک ها (مانند تتراسایکلین که در این مورد هم مانند تنقیه با باریم عمل نمائید)

 

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم