دستورات قبل از IUI

 1. ۳ تا ۵ روز قبل از انجام IUI نزدیکی نداشته باشید.
 2. در این مدت از مسائل استرس زا دور بوده و تغذیه کافی و مناسب داشته باشید.
 3. از مصرف مواد تحریک کننده از قبیل ادویه جات، کاکائو و قهوه پرهیز نمائید.
 4. خودتان و همسرتان از استعمال سیگار وهم چنین مصرف الکل اجتناب فرمائید.
 5. روز قبل از IUI حمام رفته و خود را تمیز نمائید.
 6. روز تزریق اسپرم؛ خوردن صبحانه کامل فراموش نشود.
 7. مثانه را بخوبی تخلیه نمائید.

دستورات بعد از IUI

 1. دو ساعت روی تخت مخصوص دراز کشیده و پاها را روی شکم قرار دهید.
 2. استراحت کامل بمدت ۵ تا ۷ روز در منزل داشته باشید.
 3. از مسائل استرس زا دور بمانید.
 4. فعالیت کم در حد دستشویی رفتن یا چند قدم راه رفتن؛ مانعی ندارد.
 5. نزدیکی از ۵ روز تا ۷ روز نداشته باشید.
 6. از سیکلوژست (Cyclogest) یک شب در میان؛ ۵ عدد ۴ میلی گرم استفاده نمائید.
 7. به مدت ۷ روز به حمام نروید.
 8. پس از پایان یک هفته؛ فعالیت روزانه در حد انجام وظایف شخصی بلامانع است.
 9. دو روز پس از عقب افتادن زمان پریود؛ آزمایش حاملگی از راه خون (-hCGβ) انجام شود.