خطر ابتلای شما به کرونا جدی است وقتی که :

در جمعیت ها حضور داشته باشی.⁉️

ماسک نزنی یا از آن درست استفاده نکنی.⁉️

دست ها را بموقع نشویی و قبل از شستن دست ها به صورت دست بزنی.⁉️

در و پنجره اتاقت بسته باشد و تهویه نداشته باشد.⁉️

به میهمانی بروی یا میهمان به منزل دعوت کنی.⁉️

به مسافرت و ترددهای غیرضروری بروی.⁉️

فکر کنی یک بار کرونا گرفتی و دیگه نمی گیری و بی خیال به رعایت اصول فوق‌.⁉️

?اما راه حل مشکل چیست :

?️فقط فقط فقط :

▪️ماسک زدن

▪️رعایت فاصله فیزیکی ۱.۵ متر

▪️شستن مداوم دست ها

▪️تهویه اتاق با بازکردن ۵ دقیقه ای پنجره ها پس از هر ۲۰ دقیقه بسته بودن

▪️ نه به سفر رفتن و تردد غیر ضروری در اماکن شلوغ

▪️ نه به میهمانی رفتن و برگزاری دورهمی

▪️نه برگزاری هرگونه تجمع و مراسم

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت

من ماسک میزنم ?

♻️ مرجع خبری حوزه سلامت مازندران?
? @mazums_ac_ir
?www.mazums.ac.ir