طبق اعلامیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل مجوز برای نمونه گیری کرونا از مسافرین محترم پروازهای خارجی را دارد .نمونه برداری در منزل و محل کار یا داخل خودرو انجام میشود.
هم چنین در سایت ایر لاین امارات و قطر این آزمایشگاه مورد تایید می باشد.
گزارش به زبان انگلیسی و با مشخصات پاسپورت متقاضی می باشد.