مسئول بخش: نسرین محمدی

مشاور علمی: محسن اسدی

 

این بخش مجهز به دستگاههای اتوماتیک Sysmex KX21 و Sysmex XS-800i با تکنولوژی فلورسنس فلوسیتومتری ساخت کشور ژاپن می باشد. همچنین ۲ دستگاه اتوماتیک ESR ساخت کشورهای انگلستان و ایتالیا نیز در این بخش تجهیز می باشد .در این بخش آزمایشاتی از قبیل: CBC، ESR، شمارش رتیکلولوسیت، بررسی اسمیر خون محیطی، LE cell جهت تشخیص لوپوس و … انجام می شود.

آزمایشگاه دکتر حکیمی افتخار دارد به عنوان آزمایشگاه امین و معتبر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرستان آمل برای تأیید آزمایش ازدواج (از جمله تشخیص ناقلین تالاسمی) در خدمت زوجین می باشد.

لازم به ذکر است که تمام اصول کنترل کیفی از جمله استفاده از نمونه های کنترل خارجی در هر نوبت کار با دستگاه رعایت می شود. همچنین استفاده از پرسنل و مشاور مجرب در این زمینه از شاخصه های این بخش می باشد.

کلیه جوابها پس از انجام آزمایش ، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته و در موارد ضروری پیشنهادات لازم به پزشک معالج ارائه می گردد .

سالانه چند بار در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQAP)؛ این بخش از نظر کیفیت ارزیابی می گردد.