نام آزمایش

CA 15-3

نام کامل تست

Cancer Antigen 15-3

نام فارسی تست

کارسینوم آنتی ژن ۳-۱۵

نام های دیگر

Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen CA-Breast; Cancer antigen-breast;

روش انجام

ECLIA, RIA

نوع نمونه

S, PE, PH, BF

علت درخواست تست

CA15-3 به عنوان نشانگر سرطان پستان شناخته شده است.علاوه بر این ، این گلیکوپروتئین توسط بسیاری از کارسینوم ها شامل آدنوکارسینوم ها و کارسینومای اسکواموس نیز بیان می‌گردد. مدرکی دال بر مفید بودن CA125 در غربالگری،تشخیص و یا مرحله بندی بدخیمی پستان وجود ندارد. بر اساس ملاحظات نظری ممکن است بتوان از CA125 در ردیابی و متاستاز بدخیمی پستان و پایش پاسخ به درمان استفاده نمود ولی این مسئله نیز هنوز به اثبات نرسیده است.

توضیح راجع به تست

در بسیاری از بیماران مبتلا به تومورهای سرطانی پستان (مخصوصا در مراحل پیشرفته بیماری)، افزایش تولید CA 15-3 مشاهده می شود. CA 15-3 باعث سرطان نمی شود؛ بلکه توسط سلولهای تومور رها و وارد جریان خون می شود که آن را به عنوان یک تومور مارکر برای پیگیری دوره سرطان، مفید می سازد. در بسیاری از بیماران مبتلا به تومورهای سرطانی پستان، افزایش تولید CA 15-3 همراه با آنتی ژن سرطانی CA 27-29 وجود دارد.

 

در چه شرایطی تست افزایش می یابد؟

  • در مراحل اولیه سرطان پستان افزایش خفیف و در مراحل پیشرفته افزایش قابل توجهی دارد.
  • علاوه بر آن در سرطان های تخمدان، ریه، پروستات نیز ممکن است افزایش یابد.
  • همچنین در شرایط خوش خیم همانند بیماری های خوش خیم پستان و تخمدان، اندومتوریزس، بیماری التهابی لگن(PID) ، هپاتیت و در بارداری نیز ممکن است افزایش پیدا کند.

تست های تکمیلی

CA 27-29; Tumor markers; CEA; Her2/neu; Hormone Receptor Status; Gene Expression Tests for Breast Cancer

اطلاعات تکمیلی

سطح CA 15-3 در بیماری های غیر سرطانی معمولاً ثابت باقی می ماند، در حالی که در سرطان پستان متاستاتیک، سطح آن افزایش پیدا می کند.

در اوایل ابتلاء به سرطان پستان ممکن است مقادیر CA 15-3 طبیعی باشد.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. Carl A. Burtis, David E. Bruns. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th edition, 2015, Elsevier.
  3. ARUP Laboratories
  4. Mayo Medical Laboratories
  5. Lab Tests Online

۶- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .