نام آزمایش

Gamma GT

نام کامل تست

Gamma Glutamyl Transferase

مخفف انگلیسی تست

GGT

نام فارسی تست

گاما گلوتامیل ترانسفراز

نام های دیگر

Gamma-glutamyl Transpeptidase; GGTP

روش انجام

Photometric

آمادگی بیمار

ناشتایی توصیه می شود. همچنین از مصرف ضد بارداری های خوراکی خودداری گردد.

نوع نمونه

S

علت درخواست تست

این آزمایش معمولاً در موارد زیر درخواست میگردد:

 • تشخیص بیماریهای کبدی
 • تعیین علت افزایش آنزیم آلکالن فسفاتاز
 • افتراق بین بیماریهای کبدی و بیماریهای استخوانی
 • تشخیص سوء مصرف الکل

 

توضیح راجع به تست

GGT آنزیمی است که در کبد، کلیه ها، سیستم صفراوی و در مقادیر کمتر در قلب ، پانکراس، پروستات و طحال وجود دارد. وظیفه آن کمک به انتقال آمینو اسید از خلال غشای سلولی است.

GGT در خون نیمه عمر حدود ۱۰ روزه دارد. سطح GGT حدود ۱ ماه پس قطع مصرف الکل به میزان طبیعی بر می گردد.

کاربرد اصلی آن در افتراق بین بیماری های کبدی و استخوانی زمانی که ALP سرم افزایش یافته است.

این آزمون شاخص حساسی برای بیماری های کبدی- صفراوی است. همچنین شاخصی برای مصرف مداوم یا افراط آمیز الکل می باشد. افزایش توأم GGT و ALP نشان دهنده بیماریهای کبدی- صفراوی و افزایش ALP همراه با مقادیر نرمال GGT نشان دهنده بیماریهای استخوانی است.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد؟

 • الکلیسم
 • هپاتیت حاد یا مزمن
 • سیروز کبدی
 • متاستاز کبدی
 • کُلِستاز
 • کلانژیت
 • پانکراتیت حاد
 • التهاب کیسه صفرا
 • نارسایی احتقانی قلبی
 • سنگ کیسه صفرا
 • لوپوس اریتروماتوز سیتمیک (SLE)
 • سرطان پستان و ریه
 • سرطان پروستات

در چه شرایطی تست کاهش می یابد؟

 • کم کاری تیروئید
 • اوایل دوره بارداری

 

تست های تکمیلی

AST; ALT; ALP; Bilirubin; Liver panel ; Ethanol

تداخلات دارویی

الکل، بلاکرهای هیستامینی، NSAID ها، فنی توئین، فنوباربیتال، آمینو گلیکوزیدها، استروژن ها، کاپتوپریل، اتانل و پروپوکسی فن و … می توانند موجب افزایش سطح GGT شوند.

کلوفیبرات، قرصهای ضد بارداری، استامینوفن ( در دُز بالا)، بِزافیبرات، فنوفیبرات، ویتامین C ( در صورتی ۱ گرم در روز به مدت طولانی مصرف گردد) می توانند موجب کاهش سطح GGT شوند.

 

منابع

 1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
 2. Carl A. Burtis, David E. Bruns. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th edition, 2015, Elsevier.
 3. ARUP Laboratories
 4. Mayo Medical Laboratories
 5. Lab Tests Online

۶- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .