نام آزمایش

HBc Ab ( IgM)

نام کامل تست

Hepatitis B Virus Core Antibody, IgM

نام فارسی تست

آنتی بادی IgM بر علیه آنتی ژن هسته ویروس هپاتیت B

نام های دیگر

Anti Core IgM Antibody; IgM anti-HBc; IgM Antibody to Hepatitis B Core Antigen

روش انجام

EIA

نوع نمونه

S, PE, PC

علت درخواست تست

  • تشخیص عفونت حاد و ابتلا اخیر به ویروس هپاتیت B .
  • تأیید مثبت بودن تست HBc Ab (Total)
  • تشخیص عفونت حاد بیماری در فاز پنجره (Window Period) که HBs Ag و HBs Ab هردو  در این فاز منفی است.

توضیح راجع به تست

IgM anti-HBc در تشخیص هپاتیت حاد B بکار میرود. نتایج مثبت آن به معنای این است که فرد در طی ۶ ماه گذشته مبتلا به هپاتیت B شده است.

anti-HBc، IgM، آنتی بادی IgM برای آنتی ژن هسته ای هپاتیت B است (آنتی ژن هسته ای هپاتیت B فقط در سلول های کبد آلوده وجود دارد و نمی تواند در خون شناسایی شود). اولین آنتی بادی تولید شده پس از عفونت با HBV می باشد.

نکته:  آزمایش HBc Ab ( IgM) به همراه HBc Ab (Total) قابل اعتماد ترین روش برای وجود عفونت هپاتیت B در مواردیکه HBs Ag منفی است؛ می باشد.

 

منابع

  1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
  2. ARUP Laboratories
  3. Mayo Medical Laboratories
  4. Lab Tests Online

۵- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .