نام آزمایش

Microalbumin

نام فارسی تست

میکروآلبومین در ادرار

نام های دیگر

Microalbumin, Random Urine; ACR

روش انجام

Immunoturbidimetry

نوع نمونه

U(R&24h)

علت درخواست تست

 • ارزیابی بیماری کلیوی
 • غربالگری بیماران دیابتی از نظر نشانه های اولیه نفروپاتی

توضیح راجع به تست

آلبومین یکی از پروتئین های مهم موجود در خون می باشد. بدلیل اندازه پروتئین ها که امکان عبور از فیلترینگ غشای پایه گلومرولی (GBM) را از آنها می گیرد؛ معمولاً مولکول های پروتئینی در ادرار وجود ندارد.

مولکول های آلبومین بسیار کوچک هستند و به همین علت در صورت بروز اشکال در غشای پایه گلومرولی و نشت پیدا کردن؛ مولکول های آلبومین اولین پروتئین هایی هستند که از این غشاء عبور کرده و به ادرار راه پیدا می کنند.  این مشکل که تحت عنوان آلبومینوری شناخته می شود؛ در نفروپاتی دیابتی و بیماران دچار فشار خون دیده می شود.

با این تست در مراحل ابتدایی از مشکلات کلیوی بیماران دیابتی می توان آگاه شد و جلوی پیشرفت آن را گرفت.

سطوح آلبومین در عرض ۲۴ ساعت تغییر می کند؛ بنابراین جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته شاخص دقیق تری از میزان میکرو آلبومین فراهم می کند.

 

در چه شرایطی تست افزایش می یابد؟

 • کاردیومیوپاتی
 • بیماری فشار خون (کنترل نشده)
 • عفونت ادراری
 • نفروپاتی دیابتی
 • پره اکلامپسی
 • ورزش
 • بیماری های کلیوی

تست های تکمیلی

Albumin; Creatinine; Glucose; A1C

تداخلات دارویی و آزمایشگاهی

کاپتوپریل، دی پریدامول، انالاپریل، فورزماید، اینداپامید، پریندوپریل، کیناپریل، رامی پریل، تولرستات و تری فلوسیال داروهایی هستند که سطح میکروآلبومین را در ادرار کاهش دهند.

نکته ۱ : از جمع آوری نمونه ادرار در ظروف حاوی اسیدکلریدریک، کربنات سدیم و اسید استیک به علت رسوب آلبومین در این اسیدها اجتناب گردد.

نکته ۲: ورزش سنگین و دوره قاعدگی در خانمها میزان میکروآلبومین در ادرار را افزایش می دهد. بنابراین در این شرایط از نمونه گیری اجتناب گردد.

 

منابع

 1. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method, 23rd edition, 2017, Elsevier.
 2. Carl A. Burtis, David E. Bruns. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th edition, 2015, Elsevier.
 3. ARUP Laboratories
 4. Mayo Medical Laboratories
 5. Lab Tests Online

۶- جعفر آبادی آشتیانی مهتاب و همکاران. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۴، انتشارات جامعه نگر، ۱۳۹۴ .