سیاست همزیستی با کرونا “الگوی جدید زندگی” :

??? ژاپن تصمیم گرفته است تا با تجربیات کشورهای موفق در کنترل ویروس کرونا،سیاست جدیدی را به اجرا گذارد و از مردم خواست که برای مدتی طولانی از این مدل پیروی کنند و یاد بگیرند که با ویروس کرونا زندگی و کار کنند.

??? در این “الگوی جدید زندگی” سه نکته اساسی وجود دارد.:
?۱= حفظ فاصله بین افراد.
?۲= از ماسک استفاده کنند.
?۳= مرتباً دستها را بشویید.

??? الزامات خاص:
?۱. فاصله بین مردم ۲ متر باشد
?۲. تا حد امکان در فضای باز قرار گیرند.
?۳.سعی شود هنگام صحبت با افراد دیگر چهره به چهره نشوند.
?۴.به خانه که رسیدید، فوراً دست و صورت و البسه خود را بشویید.
?۵. به محض دست دادن , دست خود را بشویید.
?۶. از خرید آنلاین و تسویه حساب الکترونیکی استفاده کنید.
?۷. یک نفر برای خرید سوپر مارکت برود. تایم خرید را زمان خلوتی انتخاب کند.
?۸.سعی کنید از لمس کردن
نمونه کالاها خودداری کنید.
?۹. در وسائط حمل و نقل عمومی صحبت نکنید.
?۱۰. با دوچرخه یا پیاده به محل کار بروید.
?۱۱.بهتر است از کارتهای اعتباری بانکی استفاده کنید.
?۱۲.سعی کنید جلسات را بصورت ویدیو کنفرانس برگزار کنید.
?۱۳. به تعداد افراد در جلسات ، از ماسک و پنجره های باز برای تهویه استفاده کنید.
?۱۴. کار در خانه را انتخاب و یا در زمان ترافیک خلوت به سر کار بروید.
?۱۵. به کشورها یا جاهای آلوده به ویروس نروید.
?۱۶. سعی کنید سفرهای تجاری خود را کنترل کنید. از بازدید از اقوام و مسافرت حتی الامکان خودداری کنید.
?۱۷.وقتی مبتلا به بیماری شدید ، به یاد داشته باشید که کجا رفتید و چه کسانی را ملاقات کرده اید.
?۱۸. وعده های غذایی را با دیگران به صورت رو به رو نخورید، ترجیحا کنار هم بنشینید.
?۱۹.از ظروف مشترک غذا خودداری کنید.
?۲۰. موقع غذا خوردن کمتر صحبت کنید.
?۲۱. سعی کنید افراد زیادی دور سفره جمع نباشند.
?۲۲. از “فضاهای بسته ، جمعیت متراکم ، تماس های صمیمی” خودداری کنید.
?۲۳. هر روز صبح دمای بدن خود را کنترل کنید.
?۲۴. هنگام سیفون کشیدن، درب توالت را بپوشانید.
?۲۵.در یک فضای کوچک و در بسته خیلی طولانی نمانید.
?۲۶.هنگام راه رفتن و دویدن گروهی، تعداد افراد باید اندک باشند، فاصله ها را حفظ کنید.
?۲۷.از زندگی در شهرهای شلوغ و پرجمعیت پرهیز کنید.

??? باید یاد بگیریم که با ویروس همزیستی کنیم. با رعایت قوانین جدید می توانیم مدت طولانی با ویروس کرونا زندگی کنیم..و صدمه ای نبینیم.

✍ دکتر جواد حکیمی ؛ آمل